Showing 1–12 of 32 results

Bộ Lọc

Sale!
7,200,000,000 7,000,000,000
 • 171
 • 3 PN
 • 2 WC
Nguyễn Lương Bằng ,Phường Tân Phú, Quận 7
Sale!
4,800,000,000 4,600,000,000
 • 114
 • 3 PN
 • 3 WC
33 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, HCM
Sale!
2,100,000,000 1,990,000,000
 • 45
 • 1 PN
 • 1 WC
27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Sale!
4,200,000,000 4,000,000,000
 • 99
 • 2 PN
 • 2 WC
25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Sale!
4,700,000,000 4,500,000,000
 • 99
 • 2 PN
 • 2 WC
25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Sale!
5,300,000,000 5,000,000,000
 • 139
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Sale!
5,500,000,000 5,300,000,000
 • 120
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Sale!
4,500,000,000 4,400,000,000
 • 99
 • 2 PN
 • 2 WC
25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Sale!
4,500,000,000 4,300,000,000
 • 99
 • 2 PN
 • 2 WC
25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng , Quận 7
Sale!
5,500,000,000 5,300,000,000
 • 125
 • 3 PN
 • 2 WC
Sale!
2,750,000,000 2,650,000,000
 • 53
 • 1 PN
 • 1 WC
27 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng , Quận 7
Sale!
4,300,000,000 4,100,000,000
 • 99m
 • 2 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7