Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ Lọc

Giảm giá!
5,000,000,000
 • 139
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
5,300,000,000
 • 120
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
4,200,000,000
 • 106
 • 2 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
4,100,000,000
 • 99m
 • 2 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
4,050,000,000
 • 99
 • 2 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
40,000,000
 • 168
 • 4 PN
 • 3 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
27,000,000
 • 162
 • 3 PN
 • 3 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
23,000,000
 • 108
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
27,000,000
 • 120
 • 3 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
26,000,000
 • 162m
 • 3 PN
 • 2 WC
25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7
Giảm giá!
4,500,000,000
 • 106
 • 2 PN
 • 2 WC
23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7