Phòng ngủ: 1 Pháp lý:
Loại căn hộ: Phòng wc:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công:
Trạng thái:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 1
Pháp lý:
Loại căn hộ:
Phòng wc:
Tầng:
Tòa:
Hướng ban công:
Trạng thái: